Čo sa udialo

09. 10. 2008

Úvod
História
Farsky úrad
Čo sa udialo

 

 

Zaujímavosti zo života farnosti - staršie a novšie.

Rok 2008

bullet

Deň naších mamičiek - FOTO

bullet

Modlitba za nenarodené deti - FOTO

bullet

Nedeľa Paschy - FOTO

bullet

Utiereň Vzkriesenia - FOTO

bullet

Košice - vyhlásenie eparchie - FOTO

bullet

Prešov Intronizacia - FOTO

bullet

Vysviacka v Prešove - FOTO

bullet

Ples našej farnosti - FOTO

Rok 2007

bulletUvítanie nového kaplána - FOTO
bulletŤačiv - púť národov - FOTO
bullet1. sv. prijímanie - FOTO
bullet10. výročie ustanovenia apoštolského exarchátu - FOTO
bulletPles našej farnosti - FOTO

Rok 2006

bulletKoledníci na štedrý večer - FOTO
bulletp. Mikuláš Kasarda a jeho kniha - FOTO
bulleto. biskup Mikuláš v Sečovciach - FOTO
bulletPožehnanie detí - FOTO
bulletSľub kurátorov - FOTO
bulletOdpustová slávnosť 5. 7.  - FOTO
bulletOdpustová slávnosť + diakonát - večer - FOTO
bulletMládežnícke zbory v Sečovciach - FOTO
bulletNaše mládež v Tatrách - FOTO
bulletSlávnosť našich mamiek - FOTO
bulletPohreb - Sr. Pachomia - FOTO
bullet1. sv. prijímanie - FOTO
bulletCyklotúra na Sečovsku - FOTO
bulletVeľkonočná nedeľa - FOTO
bulletUtiereň Vzkriesenia - FOTO
bulletPles našej farnosti - FOTO
bulletZápis prvákov na škole Svätej Rodiny - FOTO

Rok 2005

bulletKoledníci Dobrej noviny - Skupinka č. 4 - FOTO
bulletVianočná akadémia - 2005 - FOTO
bulletVyslanie koledníkov Dobrej Noviny - FOTO
bulletMikuláš si našiel cestu aj na faru - FOTO
bulletArchív z web kamery v našej cervki - FOTO
bulletKoncert Stanley a Kapucíni - FOTO
bulletPosviacka priestorov Základnej školy Svätej Rodiny - FOTO
bulletStretnutie gréckokatolíckych biskupov Európy - FOTO
bulletPosviacka obnovenej Cerkvi v Trnávke - FOTO
bulletOdpustová slávnosť Sečovce 5. 7. - FOTO
bulletPrvé sv. prijímanie, Sečovce 2005 - FOTO
bulletŠpeciálne snímky našej Cerkvi - letecké - FOTO
bulletSlávnosť Veľkého štvrtku v Košickej katedrále - FOTO
bulletNaša mládež a deti na Biblickej Olympiáde v protopresbyteráte Trebišov - FOTO
bulletLiturgia Vopred posvätených darov s Vladykom Milanom - FOTO
bulletMiništranti v Akcii na osmičke -20. 2. 2005 -- FOTO
bulletPles farnosti Sečovce - 2005 - FOTO

Rok 2004

bulletDobrá Novina v našej farnosti - FOTO
bulletPosviacka obnoveného kláštora a novej cerkvi v kláštore - október 2004 - FOTO
bulletSečovská mládež na púti národov v Mariazelli - máj 2004 - FOTO
bulletCyklotúra na Trebišovsku - 2 etapy - FOTO
bullet Sečovce - stretnutie mládežníckych zborov TV okresu -apríl 2004 - FOTO
bulletBiblická súťaž - marec 2004 - FOTO
bulletPles farnosti Sečovce 2004 - FOTO

Rok 2003

bulletVianočná Olympiáda v Sečovciach. Futbal hrali aj dievčatá!!!!! - august 2003 - FOTO
bulletVianočný koncert v Cerkvi v Sečovciach - organizátor zbor AMADEUS - názov: "NEBO SA SKLONILO K ZEMI" - december 2003 - FOTO
bulletKoledníci sa rozbehli po Sečovciach - koledovanie Dobrej Noviny - december 2003 - FOTO
bullet Vianočná akadémia detí - EMANUEL  - december 2003 - FOTO
bulletNávšteva sv. Otca v Bratislave - Sečovce boli pri tom - FOTO
bulletPosvätenie súsošia - júl 2003 - FOTO
bulletOdpustová slávnosť 2003 - predvečer - FOTO
bulletOdpust - hostia dvaja vladykovia - FOTO
bulletPles farnosti Sečovce - 2003 - FOTO
bulletMládež sa modlí za jednotu kresťanov - január 2003 - FOTO

Rok 2002

bulletKňazské svätenie - o. Slavomír Gálik, svätiteľ vladyka Slavomír - Zágreb - FOTO
bulletPrvé sv. prijímanie, Sečovce 2002 - FOTO

Rok 2001

bulletPrvé sv. prijímanie, Sečovce 2001 - FOTO
bulletPascha Sečovce - 2001 - FOTO

Rok 2000

bulletPosviacka prestola - október 2000 - FOTO
bulletPrvé sv. prijímanie, Sečovce 2000 - FOTO

Rok 1999

bullet

Fest *99 - Prešov - Zbor EMANUEL - FOTO

bullet

Fest *99 - Prešov - Zbor AMADEUS - FOTO

bullet

Cyklotúra na Trebišovsku - 1999 - FOTO

bullet

Púť sečovskej mládeže do svätého mesta - Rím - máj 1999 -FOTO

bullet

Prvé sv. prijímanie, Sečovce 1999 - FOTO

Rok 1998

bullet

Vianočná akadémia - Sečovce - FOTO

bullet

Fest *98 - Prešov - Zbor AMADEUS - FOTO

bullet

Fest *98 - Prešov - Zbor EMANUEL - FOTO

Rok 1993

bullet

pohreb o. Pavla - FOTO

 

Rok 1980

bullet

Fotka zo svätyne v Cerkvi - neznámy dátum - FOTO

Rok 1973

bullet

Fotka z Cerkvi s pôvodnou vežou - FOTO

Rok 1971

bullet

Vnútrajšok Cerkvi - lešenie - FOTO

Staršie ako rok 1970

bullet

Spoznajte sa na tejto fotke - FOTO

 

 

Úvod | História | Farsky úrad | Čo sa udialo

máj, 2008