História

09. 10. 2008

Úvod
História
Farsky úrad
Čo sa udialo

 

 

 

Táto farnosť leží v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, na mieste, kde táto prechádza do Podslanskej pahorkatiny Slánskych vrchov.

Farnosť v Sečovciach bola založila pravdepodobne v roku 1753, keď si veriaci postavili cerkev i faru. Cerkev bola pravdepodobne  drevená.

V roku 1885 bol postavený nový chrám, ktorý bol v 2. sv. vojne zbúraný.

Základný kameň  dnešného chrámu posvätil 3. augusta 1969 o ordinár Ján Hirka. Zasvätený sv. apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi.

Obrad posviacky tejto cerkvi urobil sám správca farnosti o. Pavol Tirpák 16. mája 1975. Cerkev je dlhá 35 m a 20 m široká. Vo vnútri je 550 miest na sedenie

V rámci  liturgických úprav postavili gr. kat. veriaci ikonostas. Dali vymaľovať svätyňu a časti stien pred ikonostasom. Ďalšia maľba je v pláne.

Chrám v Trnávke /1969 / zasvätený – Narodenie Presvätej Bohorodičky

Kaplnka v Albinove zasvätená Presvätej Bohorodičke Spolutrpiteľke

  

Kňazi pôsobiaci vo farnosti:

Železník Ján                   1753-1772

Jaronin Michal                1773-1777

Kručay Michal                 1777-1781

Bunzák Ján                     1801-1812

Ortutaj Juraj                     1812-1816

Dubaj Ján                        1817-1833

Gulovič Juraj                    1833-1837

Bovankovič Ján               1837-1883

Ihnatko Ján                      1883-1919

Lacko Štefan                   1919-1923

Kopcsay Bazil                 1924-1950

Tirpák Pavol                    1946-1949

Tirpák Pavol                    1968-1993

Sabol Peter                     1993-1996 

Slodička Andrej              1996-1998

Keruľ – Kmec Štefan      1998-2008

Pohár Miroslav                2008 -

 

Kapláni:

MIchal Fedič                   2000-2001

Michal Krajňák                2001-2003

Ľuboš Kovaľ                    2003-2005

Marek Brody                   2005 -2007

Tomáš Muszka               2007-2007

výpomocný duchovný – Parnahaj Ján

výpomocný duchovný – Michal Fedorčák -- pastorácia rómov

        

Vo farnosti Sečovce má sídlo:

Viceprovincia sv. Cyrila a Metoda, sestier rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku

 

Adresa: Albinovská 1010, 078 01 Sečovce,

Telefón /fax: 056/678 27 48, 0911-812 140

     

Úvod | História | Farsky úrad | Čo sa udialo

 máj, 2008